แฮ่ม ๆ

posted on 24 Mar 2013 19:10 by pookingkung2
ประกาศดองบล๊อกชั่วคราวขอรับ
ช่วงนี้ไม่คอยมีเวลามาเล่นเท่าไหร QuQ พลาดเม้นใครไปก็ขออภัยด้วยขอรับ
เจอกันเมื่อสุริยุปราคามาถึงขอรับ #ผิด